Unieke aanpak

Het unieke van onze aanpak is dat wij uitsluitend investeren in bedrijven en niet in regio's, sectoren, grondstoffen of gestructureerde producten. De sleutelwoorden bij onze aanpak zijn bottom-up, value driven stockpicking en transparantie. Wij streven een actief beheer na wat inhoudt dat wij ons niet richten op het marginaal overtreffen van indices.

Voorts beleggen wij enkel in aandelen van die bedrijven die wij goed kennen. Dit zijn bedrijven met:

  • een hoofdkantoor in onze nabijheid
  • een management waar wij mee kunnen spreken en waarin wij vertrouwen hebben
  • een business model dat wij kunnen doorgronden
  • een goed track record

In de praktijk komt dit erop neer dat wij hoofdzakelijk kiezen voor bedrijven uit België, Duitsland en Nederland met af en toe een uitstapje daarbuiten. Wij investeren niet in bedrijven die actief zijn in onroerend goed, biotechnologie of farma, noch in bedrijven uit andere continenten.

Wij voelen ons zelf verantwoordelijk en beleggen daarom niet in beleggingsfondsen van derden of in holdings.

Indirect beleggen wij in de hele wereld, maar wij dit doen via wereldwijd actieve bedrijven die wij in portefeuille hebben. Dit lijkt ons een veel zekerder weg naar succes dan het investeren in exotische bedrijven uit verre landen.

Op basis van strikt gehanteerde investeringscriteria hebben wij een selectie gemaakt van aandelen die in beginsel in aanmerking komen om in onze portefeuilles opgenomen te worden. Deze lijst van bedrijven noemen wij ons beleggingsuniversum.

Van alle bedrijven in ons beleggingsuniversum maken wij een kwalitatieve en een kwantitatieve evaluatie die wij regelmatig aan de actualiteit toetsen. Daartoe hebben wij jaarlijks een groot aantal bedrijfscontacten.

Bij onze kwalitatieve evaluatie analyseren wij intensief het business model, de kwaliteit van het management en de balans en de kansen en risico's van de bedrijven. Het resultaat is een rating per bedrijf.

Bij onze kwantitatieve evaluatie kennen wij een zwaar gewicht toe aan de kasstromen die door bedrijven gegenereerd worden. De berekening is bepalend voor onze doelkoers.

Uit ons beleggingsuniversum stellen wij portefeuilles samen waarbij wij aandacht schenken aan een goede spreiding van de achterliggende macro-risico's, zoals natuurrampen, economische cycli en politieke onrust. Onze portefeuilles zijn liquide, omdat wij alleen in beursgenoteerde bedrijven beleggen.

Bij de keuze van beleggingen nemen wij onderwerpen speelt het vraagstuk van duurzaamheid. Voor meer informatie verwijzen we naar het ESG beleid.

Wij streven naar een hoge mate van transparantie. Onze cliënten kunnen dagelijks hun portefeuille volgen en zien in welke bedrijven wij beleggen.

In beperkte mate maken wij gebruik van opties. Wij doen dit alleen met als doel om de risico's te verminderen.