Informatiebrochure voor (potentiële) cliënten

Met deze brochure willen wij u informeren over de maatregelen die Selectum heeft genomen om volgende objectieven te realiseren:

  • De belangen van de beleggers beschermen door transparante informatieverstrekking ("Inform Your Client"). Selectum zal u correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie bezorgen die ook allesomvattend en relevant is. Die informatie moet u in staat stellen om met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.
  • De zorgplicht naleven ("Know Your Client"). Bij het verstrekken van beleggingsdiensten stelt Selectum steeds uw cliëntenbelang centraal. Selectum gaat de verbintenis aan om zich steeds op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor uw belangen als Cliënt. Daarbij houden wij rekening met uw specifieke situatie. De beleggingen moeten aansluiten bij uw beleggersprofiel en aan uw behoeften voldoen.
  • De uitvoering van uw orders geschiedt door een broker die u zelf kiest. De belangrijkste staan vermeld in ons RTS-28 rapport 2021 en RTS-28 rapport 2020.
  • Ons orderuitvoeringsbeleid wordt toegelicht in de brochure.
  • De integriteit van de financiële sector vrijwaren door de cliënten zorgvuldig te identificeren en door verhoogde integriteitsrisico's tijdig te identificeren, te beoordelen en te beheersen.