Corporate governance

Wij willen als Selectum een eerste klas bedrijf zijn en hechten daarom sterk aan een zorgvuldige en correcte uitvoering van de werkzaamheden. Daartoe hanteren wij strikte procedures, onder meer op het vlak van interne controle en compliance. Wij hechten een groot belang aan transparantie tegenover onze klanten.

In dit kader verwijzen wij graag naar de volgende brochures:


Overige informatie: