Selectum Vermogensbeheer N.V.

Selectum Vermogensbeheer N.V. is een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies opgericht door enkele professionele beleggers. Wij stellen onze jarenlange ervaring beschikbaar voor het beheer van vermogens van derden.

De cliënten van Selectum zijn vermogende particulieren en institutionele partijen. In de regel beheert Selectum voor hen slechts een deel van het vermogen.

Daarnaast beheert Selectum een aantal beleggingsfondsen waaronder de huisfondsen.

Selectum beschikt sinds 1 maart 2001 over een vergunning van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en is in Nederland ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten.