Prestaties

Selectum is gespecialiseerd in discretionair vermogensbeheer. Dit houdt in, dat in samenspraak met de cliënt de doelstellingen en de beperkingen van het beheer worden vastgesteld en dat daarna het beheer plaatsvindt op een afzonderlijke rekening op de naam van de cliënt waarbij Selectum zelfstandig alle beleggingsbeslissingen neemt.

Op deze wijze wordt een situatie gecreëerd waarbij per cliënt optimaal op de individuele situatie kan worden ingespeeld. Als gevolg van deze benadering kunnen de prestaties van de individuele portefeuilles uiteenlopen. De meeste van onze cliënten kiezen voor de Selectum model-portefeuille, een selectie van aandelen uit ons hele beleggingsuniversum.

De prestaties van onze huisfondsen geven een indicatie van de prestaties uit het verleden, ook voor onze cliënten.

WAARSCHUWING: historische prestaties geven geen garantie voor toekomstige prestaties!