Vermogensbeheer

Selectum beheert zowel aandelen- als obligatieportefeuilles. Aangezien Selectum zich richt op de langere termijn en aandelen hier beter bij passen, ligt de nadruk op aandelenportefeuilles.

Bij de samenstelling van de portefeuilles volgt Selectum een eigen en unieke aanpak.

De vermogensbeheerders van Selectum gebruiken bij hun werkzaamheden het netwerk van contacten met de grote Belgische, Nederlandse en internationale banken dat zij in de loop der jaren ontwikkeld hebben. Het vermogensbeheer is gebaseerd op inzichten van Selectum en wordt getoetst aan de studies en beleggingsideeën van deze contacten.

Bij de uitvoering van het vermogensbeheer werkt Selectum nauw samen met een aantal banken waaronder Insinger Gilissen en Binck Bank. Deze banken fungeren als bewaarbank en als broker.