Diensten

Selectum voert het vermogensbeheer over particuliere vermogens op individuele naam of via (patrimonium)vennootschappen en voor institutionele partijen. Daarnaast is Selectum betrokken bij enkele beleggingsfondsen waaronder de huisfondsen including our house funds.

Selectum geeft in zeer beperkte mate beleggingsadvies. Dit advies beperkt zich tot de keuze van het geschikte compartiment bij aankoop binnen onze huisfondsen.