Privé vermogensbeheer

De privé cliënten van Selectum zijn particulieren met een minimum vrij belegbaar vermogen van €1 miljoen. Zij hebben veelal een eigen huis en andere bronnen van waaruit ze in hun dagelijks levensonderhoud voorzien. Het geld dat ze hiernaast hebben, kunnen ze voor langere termijn beleggen. Vaak wensen ze hun vermogen aan een volgende generatie over te dragen.

Zij delen de lange termijn visie van Selectum en zoeken discretionair vermogensbeheer waarbij ze hun vermogen op langere termijn ter beschikking kunnen stellen zonder dagelijkse bemoeienis. Selectum beheert portefeuilles vanaf € 1 miljoen.