Cliënt worden

Potentiële cliënten worden bij Selectum op kantoor ontvangen of thuis bezocht. Gezamenlijk wordt bekeken of de behoefte van de cliënt en de dienstverlening van Selectum bij elkaar passen.

Mocht dit het geval zijn, dan opent de cliënt een bankrekening en een effectendepot bij een overeen te komen bank.

Selectum legt de cliënt een beheerovereenkomst voor waarin de afspraken rond het beheer vastgelegd zijn.

Tijdens het beheer wordt de cliënt beschermd door het toezicht dat de FSMA uitoefent op Selectum. Voorts gelden de gebruikelijke garantieregelingen voor de bankrekening en het effectendepot.

Selectum rapporteert de cliënt op maand- en kwartaalbasis over de samenstelling en prestaties van de portefeuille en de verrichte transacties. Desgewenst kan de cliënt op dagelijkse basis via internet de ontwikkelingen van zijn portefeuille volgen.